Green PRĄD I GAZ DLA CIEBIE

Gaz dla domu

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów, wprowadziliśmy do oferty Green S.A. nową usługę jaką jest sprzedaż paliwa gazowego w umowach kompleksowych.

Dzięki zatwierdzonej Taryfie dla gazu ziemnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mamy możliwość sprzedaży gazu zarówno Klientom induwydialnym jak i biznesowym. 

Taryfa to specjalny zbiór informacji o cenach za paliwo gazowe jak i stawkach abonamentowych. Dokument został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a jego treść znajduje się tutaj.

Już dzisiaj masz możliwość skorzystania z naszych ofert:

Sprawdź szczegóły i zmień sprzedawcę na Green!

Paliwo gazowe dostarczane jest w usłudze kompleksowej, co oznacza, że Klient będzie otrzymywał jedną fakturę - zarówno za usługi sprzedaży paliwa gazowego jak i za usługi dystrybucyjne. Usługa jest świadczona na obszarze, z którym Green S.A. posiada zawartą Generalną Umowę Dystybudyjną. Lista OSD znajduje się tutaj. Ceny usług dystrybucyjnych są zgodne z zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki właściwymi taryfami dla danego OSD.