Green PRĄD I GAZ DLA CIEBIE

Gaz taryfowy

Poniżej przedstawiamy dla naszych Klientów ceny taryfowe na gaz.
Ceny są zgodne ze Zmianą Taryfy nr 4 zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 19 lutego 2020r. 

Grupa taryfowa sprzedawcy Grupa taryfowa OSD Ceny za Gaz zgodnie ze ZmianąTaryfy nr 4 obowiązującą od 01.04.2020 Stawka opłaty abonamentowej  
[gr/kWh]  [zł/mies]
WS W-1.1 12,466
/10,135/
11,07
/9,00/
WS W-1.2 12,466
/10,135/
11,07
/9,00/
WS W-2.1 12,466
/10,135/
11,07
/9,00/
WS W-2.2 12,466
/10,135/
11,07
/9,00/
WS W-3.6 12,466
/10,135/
11,07
/9,00/
WS W-3.9 12,466
/10,135/
11,07
/9,00/
WS W-4 12,466
/10,135/
11,07
/9,00/
Ceny i stawki zawierają podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ceny zawierają zerową stawkę podatku akcyzowego lub uwzględniają zwolnienie od akcyzy. /Ceny w nawiasie są cenami netto/

Umowa w powyższej ofercie zawierana jest na okres 36 miesięcy.

Pełny wyciąg z taryfy nr 1 dostępny jest tutaj.
Pełny wyciąg z taryfy nr 2 dostępny jest tutaj - obowiązująca od 01.08.2017r.
Pełny wyciąg z taryfy nr 3 dostępny jest tutaj - obowiązująca od 01.11.2018r.
Zmiana taryfy nr 3 dostępna jest tutaj - obowiązująca od 01.03.2019r.
Pełny wyciąg taryfy nr 4 dostępny jest tutaj  - obowiązująca od 01.04.2020r.