Green PRĄD I GAZ DLA CIEBIE

Struktura paliw

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Green S.A. w restrukturyzacji w 2019 roku zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Green S.A. w 2019 roku:

 

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Węgiel kamienny 54,87
2 Węgiel brunatny 32,48
3 Gaz ziemny 4,97
4 Inne 0,34
5 Odnawialne Źródła Energii Biomasa 2,59
Energetyka wiatrowa 2,57
Energia słoneczna 0,49
Duża energetyka wodna 0,56
Mała energetyka wodna 1,14
Razem 100,00

2. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej: 


 

3. Informacje o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Green S.A. w roku 2019:
 

Miejsce, w którym
dostępne są informacje
o wpływie wytwarzania energii na środowisko

Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły

Mg/MWh

www.greensa.pl Łącznie: OZE, węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, inne 0,85638 0,00072 0,00059 0,00004